Network Menu

SWEA London Stipendium

SWEA, Swedish Women’s Educational Association, är en global, ideell organisation för svensktalande kvinnor som bor eller har bott utomlands. SWEAs målsättning är att värna om det svenska språket, stödja och sprida information om svensk kultur och svenska traditioner. Som ett led i detta arbete utlyser SWEA London – ej årligen men återkommande – ett eller flera stipendier. Summan varierar beroende på stipendieansökningarnas karaktär och kvalitet samt föreningens ekonomi.

SWEA London stipendium 2021
Som ett led i detta arbete utlyser SWEA London 2021 ett stipendium på £1000 med ansökan senast 1 november 2021. Ytterligare information angående årets stipendieansökan kommer att komma under september månad.

Kriterier för att söka stipendiet
Syftet med stipendiet är att stödja studier eller projekt som främjar och sprider kunskap om svensk kultur i Storbritannien. Sökande behöver inte vara svensk, men måste vara bosatt, studera, eller arbeta i Storbritannien. Sökande till SWEA London stipendium får ej ha varit medlem i SWEA de senaste två åren innan det år som ansökan avses. Stipendiet kan sökas av alla, oberoende av ålder, etnicitet, kön eller religion. Kunskaper i svenska språket är en fördel, men inte ett krav.
Stipendiaten är själv ansvarig för eventuell reseförsäkring eller annat som pengarna skall användas till. SWEA London är enbart ansvarig för att dela ut pengar som skall gå till det beviljade ändamålet.

Tidgare stipendiater
Stipendiet har delats ut sedan 1993. Tidigare stipendiater har kommit från olika bakgrunder och varit av varierande ålder. Deras specialiteter har omfattat svensk språkundervisning, nätverkande, dokumentärfilm, mat såväl som sång, konst, musik, litteratur, och andra kulturfrämjande ämnen med svensk kultur som gemensam nämnare. Läs mer om SWEA Londons tidigare stipendiater HÄR

English version: You can find information and how to apply HERE

Ansökan vid stipendieår

Använd ansökningsblanketten här nedan.
___________________________________________________________________

SWEA International London Chapter Ansökningsblankett

  • 2) En detaljerad beskrivning av ditt projekt och hur du tänker använda stipendiepengarna. (Filformat .doc eller .pdf)
  • 3) Två referenser

  • 4) Frågor

  • 5) Stipendiaten kommer att mottaga stipendiet på SWEAs Årsmöte i London i januari eller februari och samtidigt ombedjas i korthet berätta om sitt projekt för SWEA-medlemmarna. Vid påföljande Årsmöte förväntas stipendiaten hålla ett kort anförande och redogöra för hur stipendiepengarna använts.
  • Härmed intygar jag att alla uppgifter i ansökan är korrekta. Om jag skulle tilldelas SWEAs stipendium, lovar jag att skicka en skriftlig redogörelse om projektet till SWEA London inom ett år av erhållandet av stipendiet.
 

Verifiering

 

Om du har frågor så är du välkommen att kontakta:
SWEA London Stipendiekommitté: swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com eller
SWEA London ordförande: london(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)sweaarkiv.org