Network Menu

SWEA Internationals Nyhetsbrev

SWEA Internationals Nyhetsbrev är ett elektroniskt utskick som förmedlar SWEAs nyheter till våra SWEA-medlemmar världen över.

Här kommer du åt SWEA Internationals nyhetsbrev:

Senaste nummer
Lista över de senaste numren

Redaktionen för SWEA Internationals nyhetsbrev består av Linda Sahlin McConnell, Ylva Kelly och Lena Olsson. Har ni synpunkter eller idéer om SWEA Internationals nyhetsbrev kontakta dem gärna på sweanytt(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)sweaarkiv.org.

Deadline för kommande nyhetsbrev är den 25:e månaden innan utskicket.