Network Menu

SWEA i korthet

SWEA är en global ideell förening och ett nätverk för svenskor och svensktalande kvinnor som är eller har varit bosatta utomlands.

Föreningen grundades i Los Angeles 1979 av Agneta Nilsson. Prinsessan Christina fru
Magnuson är föreningens hedersordförande. https://swealand.sweaarkiv.org/

SWEA har över 6 000 kvinnor som medlemmar i ett 70-tal lokala avdelningar i 30-tal länder på
fem kontinenter.

Genom att samla Sweor kring vårt gemensamma språk, vårt svenska ursprung och kulturarv blir
SWEA både en träffpunkt och ett skyddsnät med länkar över hela världen.

SWEA ger stöd vid utflyttning och flytt mellan länder, samt välkomnar och stöttar vid återkomsten
till Sverige.

SWEA är den största ideella Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige och vårt syfte är
att främja det svenska språket samt sprida svensk kultur och tradition.

SWEA donerar till projekt med svensk anknytning samt till utbildning genom stipendier för totalt
cirka 2 miljoner kronor per år.

SWEAs internationella nätverk används idag av många personalavdelningar på multinationella
företag. Man vänder sig till lokala SWEA-avdelningar som besitter kunskap och lokalkännedom,
när de förbereder familjer inför utlandstjänst.

SWEA representeras på många platser i världen och spelar därför en viktig roll i svenska
Utrikesdepartementets krisberedskapsplan.

SWEA Internationals ordförande sedan 2020 är Suzanne Southard