Network Menu

Fem frågor till Joj Lind

Joj Lind

Fem frågor till Joj Lind – SWEA London stipendiekommitté

1. Varför blev du intresserad av att jobba med stipendiet?

Jag blev tillfrågad för några år sedan om jag skulle vara intresserad att vara med i stipendiekommitten och då som sammankallande. Det var när jag var mycket ny inom SWEA och eftersom jag kände att det kunde vara roligt att dels kunna hjälpa till med något och samtidigt på det sättet lära känna andra Sweor och hur SWEA arbetar, så hoppade jag på uppdraget.

2. Lite historik, hur och när kom stipendiet till?

Hur SWEA Londons stipendium kom till vet jag inte riktigt men första gången det delades ut var 1993. SWEA International delar också ut stipendier – fyra stycken olika: Årets Svenska Kvinna (start 1989), Litteraturstipendiet (start 1983), Interkulturella Stipendiet (start 1998) och Paskell Stipendiet (start 2004).

3. Vad tittar ni efter när ni väljer ut stipendiat?

Vi tittar främst på föreslagna projekts anknytning till svensk kultur och främjandet av densamma utanför Sveriges gränser. Det kan vara hantverk, språk, musik, konst och även nätverkande projekt. Vi är inte låsta vid något utan det viktiga är främjandet av den svenska kulturen och språket.

4. Vad skall man tänka på när man ansöker?

Det är viktigt att följa kriterierna för stipendiet och att alla uppgifter kommer in tillsammans senast på ansökningsdagen. Stipendiet ska användas för studier eller projekt i ett eget valt svenskrelaterat ämne.

5. Vem kan söka stipendiet?

Den som söker måste bo, studera eller arbeta i Storbritannien men vem som helst kan söka och sökanden behöver inte vara svensk. Det är ju en fördel om sökanden kan svenska men vi kräver det inte.