Network Menu

Årets stipendiat

 

 

SWEA London gav senast ut ett stipendie 2018.

Stipendiet gick till Emily Hennessey. Emily är en en svensk brittisk “professional storyteller”.

Emily ansökte om medel från SWEA Londons Stipendiefond för att kunna skapa en ny föreställning baserad på svenska folksagor.

Stipendieutdelningen ägde rum den 31 januari på SWEA Londons årsmöte 2019.

Detta är SWEA Londons stipendiekommittés motivering till varför man valde Emily Hennessey:
“Vi föll för storytelling – hur stor spridning storytelling skulle kunna få är svårt att fastställa men Emily har förutom starten vid midsommartid i Lake District planer på en rundtur i UK – förhoppningsvis en fin spridning av vår svenska kultur och även SWEAs verksamhet. Vi tyckte också att det fanns en viss poäng med att dela ut stipendiet till någon som bedriver sin huvudsakliga verksamhet utanför London. Sammanfattningsvis så föreslår vi således att stipendiet går till Emily Hennessey”.

Klicka här för att se Emily Hennessey på The Urban storytelling Oasis i Zürich. – You tube den 19 juli 2017 – Sybille Baumann.

Här kan du läsa – om hur du ansöker om SWEA Londons stipendium för 2021.

Kontakt SWEA Stipendium kommitté – swealondonstipendium(Ersätt dessa parenteser med @ tecknet)gmail.com

Välkommen med din ansökan!